Plánovanie

Svadobný koordinátor

Pokiaľ si chcete Vašu svadbu naplno užiť, využite službu SVADOBNÝ KOORDINÁTOR. U nás, zatiaľ, nie tak známy, avšak je nápomocný. Svadobný koordinátor sa postará o celý priebeh svadby. Zorganizuje hostí, dohliadne na program, zaručí Vám 100%-tné pohodlie, aby ste sa počas Vášho veľkého dňa nemuseli o nič starať.

Ako vlastne služba svadobného koordinátora funguje?

- koordinátor začína pracovať približne 8 týždňov pred Vašou svadbou a dohliada na všetky služby, ktoré ste si objednali

- vytvára časový plán

- deň pred svadbou dohliada na prípravu obradného miesta a miesta na hostinu

- rieši všetky prehliadnuté detaily (šatne, obsluhu, detský kútik,...)

- je prítomný na skúške

- dohliada na všetko počas svadby od obradu do polnoci

Čas, ktorý koordinátor strávi prácou, sa odhaduje na približne 25 až 30 hodín.

Cena za službu svadobného koordinátora: 15€/hod.